Contact

마늘랩의 더 많은 이야기

Vietnam Office

bi_bluemango

블루망고는 베트남 현지 법인으로 마늘랩의 자회사입니다.

Địa chỉ

Tầng 6, Tòa nhà Technosoft, Khu CNTT tập trung Cầu Giấy,
15/8 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address

6th Floor, Technosoft Building, Cau Giay Centralized Information Technology Area, 15/8 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi City, Vietnam

Phone

+84. 1652937063

E-mail

bluemangovn@gmail.com